WSAFE LÀ AI ?

WSAFE là Impact Venture Builder hỗ trợ các startup đang hoạt động trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ…hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và tác động xã hội.

SỨ MỆNH

Hỗ trợ tài chính, đào tạo chuyên môn và kết nối các chuyên gia đưa các công ty khởi nghiệp phát triển ổn định và chú trọng đến tác động xã hội và phát triển bền vững

TẦM NHÌN

Việt Nam trở thành trung tâm khởi nghiệp hàng đầu của Châu Á cập nhật xu hướng khoa học công nghệ tân tiến và mang tinh thần kinh doanh phát triển bền vững

THÔNG ĐIỆP

Cùng startup tạo hoạt động, sản phẩm đổi mới sáng tạo góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Hỗ trợ công cuộc phát triển bền vững toàn cầu

WSAFE LÀ AI ?

WSAFE là Impact Venture Builder hỗ trợ các startup đang hoạt động trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ…hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và tác động xã hội.

SỨ MỆNH

Hỗ trợ tài chính, đào tạo chuyên môn và kết nối các chuyên gia đưa các công ty khởi nghiệp phát triển ổn định và chú trọng đến tác động xã hội và phát triển bền vững

TẦM NHÌN

Việt Nam trở thành trung tâm khởi nghiệp hàng đầu của Châu Á cập nhật xu hướng khoa học công nghệ tân tiến và mang tinh thần kinh doanh phát triển bền vững

THÔNG ĐIỆP

Cùng startup tạo hoạt động, sản phẩm đổi mới sáng tạo góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Hỗ trợ công cuộc phát triển bền vững toàn cầu

WSAFE LÀ AI ?

WSAFE là Impact Venture Builder hỗ trợ các startup đang hoạt động trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ…hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và tác động xã hội.

SỨ MỆNH

Hỗ trợ tài chính, đào tạo chuyên môn và kết nối các chuyên gia đưa các công ty khởi nghiệp phát triển ổn định và chú trọng đến tác động xã hội và phát triển bền vững

TẦM NHÌN

Việt Nam trở thành trung tâm khởi nghiệp hàng đầu của Châu Á cập nhật xu hướng khoa học công nghệ tân tiến và mang tinh thần kinh doanh phát triển bền vững

THÔNG ĐIỆP

Cùng startup tạo hoạt động, sản phẩm đổi mới sáng tạo góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Hỗ trợ công cuộc phát triển bền vững toàn cầu

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA WSAFE

VENTURE BUILDER

WSAFE là tổ chức venture builder đồng hành cùng startup trong quá trình, tạo dựng sản phẩm. WSAFE hiểu rõ trong giai đoạn đầu là giai đoạn nguy hiểm và cần quan tâm nhiều nhất khi khởi nghiệp. Nên bên cạnh tài chính, WSAFE sẽ hỗ trợ nhiều tài nguyên quan trọng cần thiết, phù hợp riêng với mỗi startup

Trong quá trình ươm tạo, các công ty được hỗ trợ cả về tài chính, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo để sẵn sàng hoạt động độc lập sau khi kết thúc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Startup có thể đăng ký tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn ngắn hạn, lựa chọn chủ đề phù hợp với công ty mà không cần phải tham gia chương trình ươm.

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP

Là sân chơi dành cho các công ty khởi nghiệp. Tại đây các bạn có cơ hội giới thiệu, trình bày sản phẩm đến ban giám khảo, các nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp.

ƯƠM MẦM TƯƠNG LAI

Chương trình đào tạo sinh viên trẻ tài năng có ý tưởng cho sự phát triển bền vững, khởi nghiệp tại các trường đại học.

Qua chương trình các bạn sẽ có thêm những kiến thức, kỹ năng phù hợp trước khi bắt đầu hành trình của mình.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA WSAFE

VENTURE BUILDER

WSAFE là tổ chức venture builder đồng hành cùng startup trong quá trình, tạo dựng sản phẩm. WSAFE hiểu rõ trong giai đoạn đầu là giai đoạn nguy hiểm và cần quan tâm nhiều nhất khi khởi nghiệp. Nên bên cạnh tài chính, WSAFE sẽ hỗ trợ nhiều tài nguyên quan trọng cần thiết, phù hợp riêng với mỗi startup

Trong quá trình ươm tạo, các công ty được hỗ trợ cả về tài chính, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo để sẵn sàng hoạt động độc lập sau khi kết thúc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Startup có thể đăng ký tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn ngắn hạn, lựa chọn chủ đề phù hợp với công ty mà không cần phải tham gia chương trình ươm.

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP

Là sân chơi dành cho các công ty khởi nghiệp. Tại đây các bạn có cơ hội giới thiệu, trình bày sản phẩm đến ban giám khảo, các nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp.

ƯƠM MẦM TƯƠNG LAI

Chương trình đào tạo sinh viên trẻ tài năng có ý tưởng cho sự phát triển bền vững, khởi nghiệp tại các trường đại học.

Qua chương trình các bạn sẽ có thêm những kiến thức, kỹ năng phù hợp trước khi bắt đầu hành trình của mình.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA WSAFE

VENTURE BUILDER

WSAFE là tổ chức venture builder đồng hành cùng startup trong quá trình, tạo dựng sản phẩm. WSAFE hiểu rõ trong giai đoạn đầu là giai đoạn nguy hiểm và cần quan tâm nhiều nhất khi khởi nghiệp. Nên bên cạnh tài chính, WSAFE sẽ hỗ trợ nhiều tài nguyên quan trọng cần thiết, phù hợp riêng với mỗi startup

Trong quá trình ươm tạo, các công ty được hỗ trợ cả về tài chính, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo để sẵn sàng hoạt động độc lập sau khi kết thúc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Startup có thể đăng ký tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn ngắn hạn, lựa chọn chủ đề phù hợp với công ty mà không cần phải tham gia chương trình ươm.

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP

Là sân chơi dành cho các công ty khởi nghiệp. Tại đây các bạn có cơ hội giới thiệu, trình bày sản phẩm đến ban giám khảo, các nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp.

ƯƠM MẦM TƯƠNG LAI

Chương trình đào tạo sinh viên trẻ tài năng có ý tưởng cho sự phát triển bền vững, khởi nghiệp tại các trường đại học.

Qua chương trình các bạn sẽ có thêm những kiến thức, kỹ năng phù hợp trước khi bắt đầu hành trình của mình.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ TỪ WSAFE ?

Cơ hội nhận được đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, doanh nghiệp, nhà đầu tư thiên thần

Không gian làm việc mở, thoải mái

Chương trình đào tạo nội bộ, đa dạng lĩnh vực

Cố vấn, chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ TỪ WSAFE ?

Cơ hội nhận được đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, doanh nghiệp, nhà đầu tư thiên thần

Không gian làm việc mở, thoải mái

Chương trình đào tạo nội bộ, đa dạng lĩnh vực

Cố vấn, chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ TỪ WSAFE ?

Cơ hội nhận được đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, doanh nghiệp, nhà đầu tư thiên thần

Không gian làm việc mở, thoải mái

Chương trình đào tạo nội bộ, đa dạng lĩnh vực

Cố vấn, chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực

PHƯƠNG PHÁP & CÁCH HỖ TRỢ CỦA WSAFE CHO START UP

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Tạo điều kiện môi trường làm việc thoải mái, đầy đủ thiết bị

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đào tạo các kỹ năng, kiến thức từ quản lý nội bộ đến chuyên môn lĩnh vực làm việc

ĐỘI NGŨ CỐ VẤN

Cung cấp nhóm cố vấn, hướng dẫn phù hợp cho từng cách thức làm việc, sản phẩm của mỗi startup

MẠNG LƯỚI KHỞI NGHIỆP

Tham gia vào mạng lưới kết nối các công ty khởi nghiệp, các chuyên gia nhà đầu tư hàng đầu

PHƯƠNG PHÁP & CÁCH HỖ TRỢ CỦA WSAFE CHO START UP

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Tạo điều kiện môi trường làm việc thoải mái, đầy đủ thiết bị

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đào tạo các kỹ năng, kiến thức từ quản lý nội bộ đến chuyên môn lĩnh vực làm việc

ĐỘI NGŨ CỐ VẤN

Cung cấp nhóm cố vấn, hướng dẫn phù hợp cho từng cách thức làm việc, sản phẩm của mỗi startup

MẠNG LƯỚI KHỞI NGHIỆP

Tham gia vào mạng lưới kết nối các công ty khởi nghiệp, các chuyên gia nhà đầu tư hàng đầu

PHƯƠNG PHÁP & CÁCH HỖ TRỢ CỦA WSAFE CHO START UP

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Tạo điều kiện môi trường làm việc thoải mái, đầy đủ thiết bị

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đào tạo các kỹ năng, kiến thức từ quản lý nội bộ đến chuyên môn lĩnh vực làm việc

ĐỘI NGŨ CỐ VẤN

Cung cấp nhóm cố vấn, hướng dẫn phù hợp cho từng cách thức làm việc, sản phẩm của mỗi startup

MẠNG LƯỚI KHỞI NGHIỆP

Tham gia vào mạng lưới kết nối các công ty khởi nghiệp, các chuyên gia nhà đầu tư hàng đầu

CỐ VẤN WSAFE

Gồm các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, hỗ trợ startup, làm việc với mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu

CHI TIẾT

Successfully participated in several processes to detect viruses and bacteria causing diseases such as Foot-and-mouth disease virus, Salmonella spp. by Reverse-Transcription PCR and ELISA.

Ms. Angelia Le is a serial entrepreneur with more than 10 years of experience in global startup ecosystem, private equity, wealth management, politics and international media.

WSAFE MENTOR

Gồm các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, hỗ trợ startup, làm việc với mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu

NGUYEN TRI NHAN
PhD in biotechnology, Osaka University, Japan

Successfully participated in several processes to detect viruses and bacteria causing diseases such as Foot-and-mouth disease virus, Salmonella spp. by Reverse-Transcription PCR and ELISA.

ANGELIA LE
Managing Partner and CEO of FG Holding Group/Regional Manager of ASEAN preneus/ Vice President and Head of Investment of ThinkZone Corporation

Ms. Angelia Le is a serial entrepreneur with more than 10 years of experience in global startup ecosystem, private equity, wealth management, politics and international media.

MEET OTHER MENTORS

NGÀNH NGHỀ TẬP TRUNG

CÔNG NGHỆ

Hỗ trợ startup tạo ra các sản phẩm ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng cuộc sống, ứng phó khí hậu

THỰC PHẨM

Hỗ trợ startup tạo các sản phẩm sạch, thân thiện môi trường. Đảm bảo sức khỏe, hạn chế lãng phí thức ăn

NÔNG NGHIỆP

Ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp để tăng năng suất, giảm tác động xấu đến môi trường và con người

THỜI TRANG

Giảm thiểu năng lượng tiêu tốn trong ngành thời trang, ứng dụng công nghệ vì một thời trang bền vững

Y TẾ

Áp dụng công nghệ đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu suất và chất lượng trong đời sống sức khỏe của người dân

GIÁO DỤC

Áp dụng khoa học, công nghệ vào mục tiêu nâng cao chất lượng kỹ năng và nhận thức về môi trường của giới trẻ

MÔI TRƯỜNG

Ứng dụng khoa học công nghệ để ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường

VẬT LIỆU MỚI

Tạo ra các vật liệu thân thiện, bền vững từ sản phẩm thải bỏ để phục vụ cho các ngành sản xuất khác

AND MORE...

Wsafe hỗ trợ startup trong nhiều lĩnh vực khác như giao thông vận tải, xây dựng, du lịch tạo sản phẩm tác động xã hội

OUR GLOBAL STARTUPS

CÔNG NGHỆ

Hỗ trợ startup tạo ra các sản phẩm ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng cuộc sống, ứng phó khí hậu

THỰC PHẨM

Hỗ trợ startup tạo các sản phẩm sạch, thân thiện môi trường. Đảm bảo sức khỏe, hạn chế lãng phí thức ăn

NÔNG NGHIỆP

Ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp để tăng năng suất, giảm tác động xấu đến môi trường và con người

THỜI TRANG

Giảm thiểu năng lượng tiêu tốn trong ngành thời trang, ứng dụng công nghệ vì một thời trang bền vững

Y TẾ

Áp dụng công nghệ đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu suất và chất lượng trong đời sống sức khỏe của người dân

GIÁO DỤC

Áp dụng khoa học, công nghệ vào mục tiêu nâng cao chất lượng kỹ năng và nhận thức về môi trường của giới trẻ

MÔI TRƯỜNG

Ứng dụng khoa học công nghệ để ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường

VẬT LIỆU MỚI

Tạo ra các vật liệu thân thiện, bền vững từ sản phẩm thải bỏ để phục vụ cho các ngành sản xuất khác

AND MORE…

Wsafe hỗ trợ startup trong nhiều lĩnh vực khác như giao thông vận tải, xây dựng, du lịch tạo sản phẩm tác động xã hội

OUR GLOBAL STARTUPS

CÔNG NGHỆ

Hỗ trợ startup tạo ra các sản phẩm ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng cuộc sống, ứng phó khí hậu

THỰC PHẨM

Hỗ trợ startup tạo các sản phẩm sạch, thân thiện môi trường. Đảm bảo sức khỏe, hạn chế lãng phí thức ăn

NÔNG NGHIỆP

Ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp để tăng năng suất, giảm tác động xấu đến môi trường và con người

THỜI TRANG

Giảm thiểu năng lượng tiêu tốn trong ngành thời trang, ứng dụng công nghệ vì một thời trang bền vững

Y TẾ

Áp dụng công nghệ đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu suất và chất lượng trong đời sống sức khỏe của người dân

GIÁO DỤC

Áp dụng khoa học, công nghệ vào mục tiêu nâng cao chất lượng kỹ năng và nhận thức về môi trường của giới trẻ

MÔI TRƯỜNG

Ứng dụng khoa học công nghệ để ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường

VẬT LIỆU MỚI

Tạo ra các vật liệu thân thiện, bền vững từ sản phẩm thải bỏ để phục vụ cho các ngành sản xuất khác

AND MORE...

Wsafe hỗ trợ startup trong nhiều lĩnh vực khác như giao thông vận tải, xây dựng, du lịch tạo sản phẩm tác động xã hội

LIÊN HỆ VỚI WSAFE

Avatar

LIÊN HỆ VỚI WSAFE

LIÊN HỆ VỚI WSAFE

LIÊN HỆ VỚI WSAFE

Avatar

LIÊN HỆ VỚI WSAFE

LIÊN HỆ VỚI WSAFE

LIÊN HỆ VỚI WSAFE

Avatar

LIÊN HỆ VỚI WSAFE

LIÊN HỆ VỚI WSAFE

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI